Điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư, người giàu, người giỏi đến sinh sống và làm việc là một trong những mục tiêu hướng đến trong chiến lược phát triển tỉnh đến 2025 và tầm nhìn 2050. Để thống nhất những nội dung trong chương trình tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh, sáng nay 16-7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh chủ trì hội nghị thảo luận, thống nhất nội dung chương trình hành động. Buổi thảo luận được kết nối trực tiếp với tiến sĩ Huỳnh Thế Du, Đại học Fulbright Việt Nam và nhóm tư vấn.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh chủ trì hội nghị

Chương trình hành động tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bình Phước được xác định là cẩm nang quan trọng để tỉnh tổ chức các nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần nỗ lực triển khai trong giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Trong đó, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho cả khu vực công và lực lượng lao động là yếu tố then chốt.

Mục tiêu đề ra, nâng cao năng lực cạnh tranh các cụm ngành có lợi thế và tiềm năng trên cơ sở cải thiện khả năng kết nối hạ tầng. Đồng thời, xây dựng môi trường kinh doanh và đầu tư thông thoáng, minh bạch, cạnh tranh bình đẳng. Phát triển các khu đô thị, các dịch vụ tiện ích tương thích để Bình Phước là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư, người giàu, người giỏi đến sinh sống và làm việc. Quan trọng cuối cùng là phát triển kinh tế nhưng phải đảm bảo các lợi ích và nguồn nhân lực phân bổ công bằng, phù hợp để không ai bị bỏ lại phía sau và không đánh đổi với ô nhiễm môi trường. Chương trình cũng xác định việc phát triển lực lượng doanh nghiệp về cả lượng và chất. Đó là mục tiêu trung tâm có tác động đến tất cả các mục tiêu khác.Hội nghị được kết nối với tiến sĩ Huỳnh Thế Du, Đại học Fulbright Việt Nam (đang có mặt tại Hoa Kỳ) và nhóm tư vấn

Có ý kiến cho rằng, dù đã đưa ra nhiều mục tiêu chung và cụ thể, thể hiện bằng các con số nhưng cần phải định hình, chỉ rõ đến 2025 hình hài của Bình Phước như thế nào? Đích đến của tỉnh gắn với từng giai đoạn cụ thể cũng đã được xác định nhưng phải chỉ được cách thức nào, phương tiện nào để đi đến đích? Ở tất cả các lĩnh vực để phát triển, bứt phá thì đâu là nút thắt, cách gỡ như thế nào?

Kết luận buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh giao Ban Tuyên giáo tỉnh cập nhật góp ý của thành viên, kết nối với Tiến sĩ Huỳnh Thế Du và nhóm tư vấn hoàn thiện chương trình hành động để báo cáo lãnh đạo tỉnh trước khi công bố. Phải có kế hoạch và đẩy mạnh công tác truyền thông về tầm nhìn chiến lược và chương trình hành động để mọi người đều có thể tham gia vào chương trình hành động này.

Quang Xuân – Viết Bằng